Roditeljska jata

U našoj ponudi imamo sve, od pojedinačnih komponenti do kompletnih rešenja za roditeljska jata.

Hranjenje roditeljskih jata podrazumeva oba – hranjenje  petlova i hranjenje koka. Svi mužjaci se hrane u isto vreme, a to je moguće zbog velike brzine lanca koja omogućava veoma brzo hranjenje. Hranjenje ženki se temelji na dobro poznatom lančanom sistemu hranjenja. Visina korita se podešava automatski, tako da se životinje mogu hraniti u isto vreme.

U našem asortimanu takođe postoje i gnezda, koja su izuzetno nežna i koja imaju svoje jedinstvene konstrukcije. Gnezda su osmišljena sa posebnim fokusom na minimiziranje potencijalnih udaraca na jaja, na putu od koke do sledeće faze.

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.