Menadžment SKOV

Savremena proizvodnja svinja je veoma složena i kompleksna, treba mnogo preciznog rukovođenja da bi se održavala optimalna produktivnost proizvodnje.

SKOV-ov sistem upravljanja farmom je idealno rešenje za one koji žele da sa jednog centralnog mesta upravljaju sa više objekata i konstantno imaju uvid u stanje na farmi.

Pomoću FarmOnile-na stoje vam na raspolaganju svi prikupljeni podaci sa farmskih objekata, na upravljiv način, uz mogućnost pregleda kompletne proizvodnje. To Vam pruža mogućnost da znate  relevantne vrednosti svih pojedinačnih  sekcija, mogućnost da poredite međusobno sekcije, kao i da kopirate postavke onog objekta koji daje najbolje rezultate, i to sa samo nekoliko klikova.

SKOV takođe ima  i aplikaciju za pametne telefone koji vam omogućava pristup računarima u svim objektima tako da možete videti klimatske podatke kao i alarme. A moguće je pristupiti FarmOnline-u i putem Internet pretraživača, sa bilo kog računara.

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.