Kontrola hrane

SKIOLD nudi niz rešenja od jednostavnog standardnog sistema, do naprednijih i višefaznih sistema.

SKIOLD Distriwin – Sistem upravljanja ishranom svinja

Da biste na vašoj farmi ostvarili povećan prinos, da biste povećali efikasnost, potrebno je da stalno imate uvid u podatke i performanse sistema hranjenja na vašoj farmi, a to je moguće uz SKIOLD Distriwin softver. To je jedan od najtačnijih sistema i u potpunosti je sposoban da distribuira tačnu količinu sveže i zdrave hrane, za svaki boks.

Sa SKIOLD Distriwin-om možete imati zdravije svinje, a niže troškove hrane.

Kontrola sistema suvog hranjenja

SKIOLD ima nekoliko rešenja za kontrolu suvog hranjenja- MultiPork i TransPork. 

MultiPork – može da kontroliše sisteme sa funkcijama za automatsko puštanje hrane.

TransPork – fleksibilan program kontrolnih jedinica hrane koji je pojedinačno prilagođen potrebama svakog farmera ponaosob.

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.