KLIMATIZACIJA

SKOV nudi optimalnu klimu za životinje tokom cele godine.

Da bi proizvodnja bila efikasna, potrebno je stvoriti optimalne uslove za životinje.

Ukoliko želite da obezbedite najbolju klimu za svoje životinje, SKOV sistemi su idealno rešenje za Vas, jer SKOV poseduje ventilacione sisteme za sve vrste proizvodnje i sve klimatske uslove. Klima u objektima veoma je bitna za rast životinja i obezbeđivanje optimalnog prinosa.

SKOV nudi:

  • LPV – Ventilacioni sistem za delove sveta  sa umerenom klimom
  • Tunel – ventilacioni sistem za suptropske delove sveta
  • Combi-Tunnel – sistem za sve vremenske prilike

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.