ESF – Elektronsko hranjenje svinja

SKIOLD je specijalista za elektronsko hranjenje svinja.

ESF je jedan od najrasprostanjenijih sistema u Danskoj, kada se radi o proizvodnji
svinja. Možete imati krmače u konstantnim ili promenljivim grupama.

Kod konstantnih grupa, jednom za zauvek se formira nedeljna grupa. Na taj način borba
za dominaciju u hijerarhiji se dešava samo jednom u periodu gestacije krmača,
čekalište.

Promenljive grupe se formiraju kontinuirano, a nove krmače se uvode u grupe u
jednakim intervalima vremena.

Stanica za hranjenje – transponderi

Stanica za hranjenje je napravljena od čvrstih čeličnih ploča, koje pružaju visok kvalitet i
dugotrajnost. Krmače mogu slobodno da se kreću kroz stanice, bez bojazni da će se
povrediti, jer unutar stanica za hranjenje nema oštrih uglova i oštrih ivica. Takođe, korito
za hranu je dizajnirano da odgovara prirodnom načinu ishrane krmača. Postoji i
jedinstven sistem ispiranja, koji automatski ispira korito nakon svakog hranjenja, a
naravno moguće je i ručno ispiranje. Moguća je opcija ugradnje sistema za
obeležavanje sprejom u boji (sa do 3 različite boje), iznad područja za jelo.

Sa Transponder stanicom za hranjenje vi birate da li želite tečno ili suvo hranjenje u
vašim stanicama za elektronsko hranjenje svinja.

ESF kompijuter

ESF kompijuter pruža mnogobrojne funkcije koje se mogu očekivati od modernog računara za hranjenje, dostupni su čak i razni Windows programi za daljinsku kontrolu i upravljanje. Odlična kombinacija novorazvijenog hardvera i softvera, predstavlja odličan alat za administrativne analize i izveštaje korišćenja ESF-a takođe i u kombinaciji sa tečnom ishranom.

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.