Enterijer (pregrade i uklještenja)

Enterijer obora je veoma važan faktor koji na mnogo načina olakšava rad i poboljšava
rezultate proizvodnje.

Podovi u oborima imaju veliki uticaj na higijenu i zdravlje svinja, a samim tim i njihovo ponašanje. Svaka farma je drugačija, i upravo zbog toga svaka farma zahteva rešenje
koje joj odgovara, a ovde postoji mogućnost kombinacije podova na način na koji je
potreban menadžmentu, okruženju i životinjama.

Optimalan dizajn obora je takođe veoma bitan, jer dobar dizajn pruža svojstva koja omogućavaju prirodno ponašanje životinja, sa lakim pristupom hrani i vodi, što je
neophodno za njihovu dobrobit i naravno ostvarivanje visokog nivoa produktivnosti.

Materijali koji su korišćeni u oborima su jako važni, prvo zbog dugotrajnosti opreme. A kao drugo, materijali koji su laki za održavanje i čišćenje, pružaju visok nivo higijene i
smanjuju mogućnost prenošenja bolesti između turnusa.

Odgovarajući odabir sistema za piće je neophodan, jer utiče na zdravlje svinja, njihov rast i reprodukciju. Voda za piće mora biti dostupna svinjama svih uzrasta. Sistem za
piće mora da obezbedi neohodan protok vode i broj pristupnih tačaka koji odgovara potrebama svinja.

Ukoliko možemo da Vam pomognemo u rastu i razvoju nekim svojim proizvodom ili uslugom – stojimo Vam na raspolaganju.